Regulamin korzystania z serwisu

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu 4holiday.pl

Użytkownik - internauta osoba korzystająca z zasobów serwisu 4holiday.pl,
Serwis - baza obiektów noclegowych udostępniona pod adresem 4holiday.pl,
Administrator - właściciel serwisu.

§1

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z serwisu wyłącznie na własny użytek.

§2

Użytkownik ma prawo do wyszukiwania i przeglądania zamieszczonych ofert obiektów noclegowych.

§3

Użytkownik nie ma prawa kopiowania treści i materiałów zawartych w serwisie.

§4

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodności prezentowanych danych ze stanem rzeczywistym. Wszystkie opisy i zdjęcia dostarczone są przez ich właścicieli, którzy mają obowiązek podawania prawdziwych danych. W razie niezgodności tych danych prosimy o kontakt z obiektem lub redakcją portalu w celu wyjaśnienia.

§5

Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w serwisie w tym nazwy, zdjęcia, ceny, wyposażenie, dane teleadresowe, obiektów noclegowych a także opisy obiektów (w tym za ich prawdziwość i rzetelność) i szkody wynikłe z tego tytułu.

§6

Treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie Informacyjny i w ten sposób powinny być traktowane.

§7

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa.

§8

Serwis stanowi własność Administratora oraz podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zmianami).

Szukaj na mapie